Project Professionals

WEBSITE UNDER CONSTRUCTION

Web College Projectorganisatie en Stakeholdermanagement

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Resultaat

Het resultaat van de training is:

 • In de module projectorganisatie leer je het doel is van een organisatie kennen. De aspecten van organisatievormen kennen en in staat worden geacht dit in de praktijk te hanteren

 • Je leert begrijpen wat het nut en doel is van een projectorganisatie als onderdeel van het plan van aanpak en als basis voor het opzetten en besturen van het project

 • Je moet in staat zijn een projectorganisatie te kunnen samenstellen en wordt geacht in staat te zijn dit in de praktijk te kunnen hanteren.

Resultaat voor de business

Na het volgen van de training je in staat om eenvoudige en kleinschalige projecten te leiden en de projectrisico’s te beperken.

 

Voor wie?

De cursus is speciaal voor aankomende projectleiders en voor projectleiders die niet meer dan 6 maanden ervaring hebben. De cursus leidt op tot algemene projectleiders.

 

Programma

In de module worden de volgende onderwerpen behandeld:

 • De principes van een organisatie

 • De besturing van organisaties

 • De organisatiestructuur en de organisatie vormen

 • De mogelijke organisatieculturen

 • De principes van een projectorganisatie

 • De grondvormen van een projectorganisatie

 • De eisen aan een projectorganisatie, taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden

 • De projectgroep, de stuurgroep en werk-groepen

 • De samenstelling van de projectgroep en de valkuilen van een projectgroep

 • Stakeholdermanagement

 

Voorkennis

De module is de laatste uit een reeks van 6 die het maken van een plan van aanpak behandelen. Het doorlopen van de modules is een aanbeveliing.

 

Aanpak

De module bestaat uit:

 • Zelfstudie, waarbij de theorie eigen moet worden gemaakt, leerdoelen moeten worden opgesteld  en een zelf-assessment moet worden ingevuld.

 • Klassikale  of interactieve livesessie, waarbij de theorie wordt behandeld, de leerdoelen worden besproken en de basis wordt gelegd voor de praktijkopdracht.

Voorbereiding

De theorie en de assessment van de zelfstudie moet worden doorlopen alvorens het klassikale deel kan worden bijgewoond.

 

Aantal deelnemers

Het aantal deelnemers bedraagt 1 tot 6 cursisten. Meerdere groepen tegelijkertijd is mogelijk.

 

Duur

De doorlooptijd van de totale leergang is 11 weken.

 

Diversen

Voor het volgen van alle 10 modules van Basistraining dient de deelnemer een mentor te regelen die hem kan coachen. De mentor  moet in staat zijn de praktijkopdracht van de deelnemer te beoordelen.